SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


Pages

Subscribe

Tuesday, May 14

Persidangan amalan terbaik sekolah kluster kecemerlangan 2013

Pengetua dan Guru Besar
Sekolah Kluster Kecemerlangan      
Kementerian Pelajaran Malaysia
(seperti dalam Lampiran A)
Salinan dan melalui:
Pengarah                                               
Jabatan Pelajaran Negeri     
(seperti pada Lampiran B)
Tuan,
PERSEDIAAN UNTUK PERSIDANGAN  AMALAN TERBAIK
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK) TAHUN 2013
Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.
2.      Sebagaimana yang dimaklumkan dalam Mesyuarat Pengurusan Kebitaraan Akademik  Bil.1, 2 dan  3/2012, Persidangan Amalan Terbaik SKK dijangka akan diadakan pada 1 Oktober 2013. Selaras dengan perkembangan transformasi pendidikan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2015, tema persidangan tahun ini berfokus kepada ke arah pendidikan inovasi sepanjang hayat.
3.      Sehubungan itu, pembentangan kertas dalam persidangan ini perlu menjurus kepada kreativiti dan inovasi dalam kepimpinan serta pengurusan kurikulum yang mampu menghasilkan pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan dan berkualiti. 
3.      Untuk menjayakan persidangan ini, semua SKK (Fasa 1-7) dimohon mengambil tindakan dengan mengemukakan perkara-perkara berikut kepada Pengarah, Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (u.p:                          Ketua Penolong Pengarah  Sektor Pengurusan Kebitaraan Akademik)
a.    Mengemukakan abstrak kertas kerja yang akan dibentangkan (seperti contoh dalam  Lampiran C) sebelum  30 Mei 2013;
b.    Mengemukakan kertas kerja yang lengkap (Kertas Seminar) berkaitan amalan terbaik sekolah yang akan dibentangkan dalam seminar sebelum  30 Julai 2013;
c.    Mengemukakan nama pembentang (wakil sekolah) amalan terbaik sekolah sebelum  30 Ogos 2013; dan
d.    Menyediakan bahan persembahan (powerpoint) untuk pembentangan dalam persidangan dan dihantar sebelum 15 September 2013.
4.         Semua SKK diwajibkan menghantar sekurang-kurangnya satu (1) cadangan abstrak untuk dipilih di peringkat BPSBPSK. Semua penghantaran bahan adalah melalui emel : myklustersba@yahoo.com. Garis Panduan Penyediaan Abstrak Kertas Persidangan Amalan Terbaik SKK Tahun 2013 adalah seperti pada Lampiran D. Segala pertanyaan dan maklumat lanjut tentang Persidangan Amalan Terbaik SKK Tahun 2013 boleh dikemukakan kepada Pn. Salbiah bt. Baba (03- 83217410/ 019-3828181) atau En. Mohd Fauzi b. Sunary (03-83217424/ 012-7876450).
Atas perhatian dan kerjasama pihak tuan, didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian.
Surat berkaitan boleh dimuat turun DISINI

0 sila komen disini: