SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


Pages

Subscribe

Saturday, March 1

Murtad

Kategori : Akidah
Tajuk :
Masalah Wanita Yang Memeluk Agama Islam Telah Kembali Kepada Agama Asalnya Dan Minta Ditukarkan Semula Kepada Nama Asalnya (sebelum Islam)
Isu :

Keputusan :


“Hukum wanita itu adalah Murtad dan hendaklah disuruh “Istitab” (Taubat dalam masa tiga hari). Dan jika masih juga tidak berbuat demikian, mengikut hokum Islam hendaklah dibunuh, tetapi kerana undang-undang Islam tidak dijalankan sepenuhnya di negara ini maka ianya tidak boleh dijalankan. Mengikut pendapat Imam Abu Hanifah orang itu hendaklah dipenjara hingga mati. Manakala masalah nama pula, jika telah keluar Islam maka hilanglah tanggungjawab Islam pada perkara ini”.

0 sila komen disini: